Fornborg från järnåldern

Välkommen till södra Öland
och Eketorps borg!

En unik plats på södra Öland!

Tack alla härliga besökare för denna första lyckade säsong med Mörbylånga kommun som arrendator, och välkomna igen till påsk, då vi startar verksamheten igen.

Who We Are

Järnåldern

Den första borgen, Eketorp I, byggdes på 300-talet under en period av välstånd på Öland. För att försvara sina ägodelar gick ett 20-tal hushåll samman och uppförde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent under Eketorp II.

Medeltid

Under tidig medeltid utnyttjades borgen som en militärgarnison med ett rytteri. Under denna tid rymdes mer än hundra hus innanför ringmuren utan en enda eldstad förutom i det centrala köket.

Borgmuren förstärkes och dessutom uppfördes en låg yttre mur.

Södra Ölands odlingslanskap

Eketorps borg ligger ute på Ölands stora alvar. Alvaret på södra Öland är världens största alvarmark och utgör tilsammans med sjömarkerna, radbyarna och åkrarna världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Who We Are
Location

Kontakt

Eketorps fornborg,
386 64 Degerhamn
info@eketorpsborg.se

Öppettider

Nu har Eketorps borg stängt för säsongen.
Själva borgen är alltid öppen och går bra att besöka.

Location