Kalendarium

Världarvsdagarna under Öland Spirar

14 maj

kl 13.00 blotar vi för Världsarvet.
Intill Eketorps borgs ligger en offermosse, där har människor offrat sedan järnåldern. Följ med på en spännande guidning om Eketorps borg som avslutas med en forntida offerceremoni. Tillsammans offrar vi för att bönderna i världsarvet Södra Ölands odlingslandkspa ska få goda skördar.

Ingår i entrépriset.

 

Kl. 15.00 – Orkidévandring med Ölandsguide Eva Åkerstedt.

Samling vid entrébyggnaden
Kostnadsfritt.