Vad händer på borgen?

Öland spirar och världsarvshelg 12-13 maj

Hela programmet ingår i ordinarie entréavgift. Utställningen Ung i världsarvet hänger uppe sista helgen den 12-13 maj.

Forntida offerceremoni för Södra Ölands odlingslandskap

Både fredag och lördag 12-13 maj offrar vi för Södra Ölands odlingslandskap och god skördar. Vi har öppet kl. 11-16 och ceremonin sker kl. 11.30.

Vis-stuga

Välkommen och lyssna på äldre tiders visor om djur och skörd. Fredag och lördag kl. 14.00.

Guidningar

Vill du lära dig mer om borgen och forntiden erbjuder vi spännande guidningar kl. 15 på fredag och lördag.

Odlingslandskapets kulturväxter nu och då

Fredagen 12 maj kl. 13 erbjuder vi en specialguidning om kulturväxter i odlingslandskapet.

Djuren i odlingslandskapet nu och då

Lördagen 13 maj kl. 13 erbjuder vi en specialguidning om djur i odlingslandskapet.

Program för Järnåldersveckan v. 30 (24-30 juli)

Måndag 24 juli

Lars Magnar Enoksen håller workshops och föreläsningar. Workshops som erbjuds är Glimabrottning och Galdrar. OBS! Vill du delta på workshops måste du anmäla dig i entrén och glöm inte att ta på dig oömma kläder!

Tisdag 25 juli

Lars Magnar Enoksen håller workshops och föreläsningar. Workshops som erbjuds är Glimabrottning och Galdrar. OBS! Vill du delta på workshops måste du anmäla dig i entrén och glöm inte att ta på dig oömma kläder!

Onsdag 26 juli

Ylva Telldahl, osteolog, föreläser om människoben som hittats under utgrävningarna i Eketorps borg.

Fredag 28 juli

Ensemble Mare Balticum spelar. ”I över 30 år har Ensemble Mare Balticum spridit den tidiga musiken, dess klanger och dess fascinerande berättelser till både ung och vuxen publik.”

Uttaharjar kommer och visar upp sig. Uttaharjar är en grupp med fokus på återskapande av Vendeltidens uttryck och historia.

Lördag 29 juli

Uttaharjar och Legio VI Victrix Cohors II Cimbria gör en gemensam uppvisning.

Legio VI Victrix Cohors II Cimbria är en skandinavisk romersk reenactmentgrupp som startades i Danmark och består av både militära och civila reenactors. Cohors återskapar livet i de romerska legionerna i slutet av första århundradet efter Kristus.

Uttaharjar är en grupp med fokus på återskapande av Vendeltidens uttryck och historia.

Söndag 30 juli

Legio VI Victrix Cohors II Cimbria håller en uppvisning.

Legio VI Victrix Cohors II Cimbria är en skandinavisk romersk reenactmentgrupp som startades i Danmark och består av både militära och civila reenactors. Cohors återskapar livet i de romerska legionerna i slutet av första århundradet efter Kristus.

Våtmark – en workshop för barn och vuxna. Nina Grigorjeva (sång & flöjt) och Sandra Berggren (sång & fiol) bjuder alla nyfikna öron på en rolig och spännande show med härlig stämsång, glimten i ögat och ett svängigt ackompanjemang.

Barnens museum.
Där kan barn och vuxna få spännande information om Järnåldern,  skapa, prova tidsenliga kläder och provsitta hövdingens tron. Lyssna och se på högläsning ur ett par spännande historiska böcker samt titta på Ulme i Eketorp, ett spännande tecknat barnprogram som visades på SVT.  Prova Runjakten och leta efter runor inne i borgen – och vinn ett fint pris.

Utställning i museet

Världsarvsrummet

Sedan 2021 har högstadieeleverna på Skansenskolan ett projekt, tillsammans med Världsarvssamordnare Emma Rydnér och Eketorps borg, finansierat av Länsstyrelsen i Kalmar Län. Eleverna kommer under projektet att arbeta fram en världsarvsutställning som kommer finnas i världsarvsrummet på Eketorps borg.