Upptäck vår

Historia

På grund av det ökade antalet människor och vagnar, djur m.m. som skulle rymmas inom borgen, krävdes en större port i norr och en mindre i öster. Det unika med den norra porten är att den kanske hade ett fällgaller.  Något som inte var ovanligt i romarriket men ovanligt i Sverige. Detta är dock något som arkeologerna inte är helt överens om.