Svårt att gå?
Eketorps borg är en rekonstruerad fornborg, vilket innebär att borgen inte helt går att tillgängliggöra. Marken inne i borgen är ojämn och portgången är gruslagd. Husen är alla rekonstruerade så vanligen är det mycket höga trösklar in till husen. Det är enkelt att ta sig in i museet.

Har Ni svårigheter att gå, kan ni få köra bil fram till borgen. Säg bara till i entrén.

Ledsagare medföljer gratis.

Hörsel eller synsvårigheter
I vår app ”Mörbylånga kommun” finns det en digital guide för Eketorps borg. Där kan man få historisk vägledning både som skrift och som tal.